NAŠE FUJARY

Motto: Nikdy stejně, vždy srdcem

Pilgrims and pipes Koncovky in Skoky, 25.6.2016

Setkání s poutníky a improvizovaný koncert / Meeting the pilgrims and an improvised concert
Zapsal Miroslav Ešner, www.koncovky.cz

REPORTÁŽ V ČEŠTINĚ (zobraz/skryj)

Místo: Skoky u Žlutic
Aktéři: Já s manželkou jako průvodci světem koncovek, zhruba 15 poutníků z různých zemí

V sobotu jsme přijeli do Skoků (já s manželkou Ivanou a moje maminka) za velkého horka s hodinovým zpožděním. Poutníci dorazili sice již v pátek, ale sobotní vycházka byla náročná a začínali teprve připravovat večeři. Během přípravy přišla bouřka s průtrží mračen, která vyplavila improvizované přístřešky včetně spacáků. Naštěstí správce kostela zatopil ve vstupní místnosti v kamínkách a alespoň něco se mohlo usušit. Nakonec jsme začínali až kolem 22. hodiny.

Kostel byl osvětlen pouze svíčkami a častými blesky. Po výkladu průvodce se uskutečnil podle dávné tradice průvod poutníků k obrazu před oltářem, tentokrát s doprovodem zvuků bouřky a furaj. Potom následovalo představení hudebních nástrojů a čtvrthodinová výuka hraní na staroslovanské flétny koncovky. Většina poutníků na ně hrála poprvé.
Následoval společný improvizační koncert, který se velmi vydařil.
Pro nás byla dalším vyvrcholením cesta domů. Vyjet z údolí po polní cestě poznamenané prudkým a dlouhým deštěm bylo pro náš Ford na hranici schopností. Naštěstí jsme nezapadli a přijeli domů kolem 1 hodiny po půlnoci.

Děkuji organizátorům Helence Koskové a Honzovi Látalovi za tento nádherný zážitek ( www.natural.spirit ).

REPORTAGE IN ENGLISH (on/off)

Place: Skoky near town Žlutice
Actors : I'm with my wife as a guide to the world of flutes, about 15 pilgrims from different countries

On Saturday we arrived to Skoky (me, my wife Ivana and my mother). It was after a very hot day and we were one hour late. The pilgrims already arrived a day before but because of the programme they just only had started preparing the dinner. During the preparation a massive storm came and flooded their improvised shelters with the sleeping bags. Fortunately the church keeper started a fire in the stove and some things could get dry. Finally we started at about 10pm.

The church was illuminated only by candles and lightnings from the storm outside. After an introduction from the church guide there was a procession to the painting behind the altar done in a traditional way accompanied by fujaras and thunders. Later the musical instruments were introduced and there was a session of playing together the old Slavic koncovka pipes. Most of the pilgrims played the koncovka for the first time. The improvised concert at the end was a very beautiful one.
For us there was another highlight while driving home. To get out of the valley by the simple forest trail was at the very limits of our Ford. Luckily we didn't get stuck and arrived home at 1am.

Thanks to the organizers Helena Kosková and Honza Látal for this beautiful experience ( www.natural.spirit)Videa


Bytosti kruhu


Litoměřice 2013, úvodní rozfuk


Česká Lípa, hrad Lipý
Vystoupení v rámci bluegrassového festivaluzpět na úvod | nahoru